• 013 -16 30 30

Arbetsrättsmål – februari 2021

2021-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under februari 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

2021-02-17 - AD 2021 nr 5
Ett bolag har låtit en arbetstagare göra privata inköp genom bolaget från bolagets leverantör till samma pris som bolaget betalat denne. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren är konsument och arbetsgivaren näringsidkare i preskriptionslagens mening och att preskriptionstiden för arbetsgivarens fordran mot arbetstagaren för inköpet därmed är tre år. Även fråga om preskriptionsavbrott har skett.


Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå