• 013 -16 30 30

Arbetsrättsmål – december 2020

2020-12-31

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under december 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


2020-12-02 - AD 2020 nr 68
Fråga om bevisbördan för att en arbetstagare vid en restaurang arbetat motsvarande det överenskomna arbetstidsmåttet. Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra personalliggare, som utgångspunkt har bevisbördan för att arbetstagaren inte arbetat motsvarande det avtalade arbetstidsmåttet, i vart fall om tvisten uppkommer inom den tid som arbetsgivaren är skyldig att bevara uppgifterna.

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå