• 013 -16 30 30

Arbetsmiljön vid hemarbete

2020-08-25
Just nu jobbar många hemifrån. För att få till en hälsosam arbetssituation vid långvarigt hemarbete krävs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, där båda stöttar varandra för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är tydlig – det formella ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Detta gäller även vid hemarbete. Men i samband med ett mer långvarigt arbete hemifrån dyker det upp utmaningar som kanske inte var lika påtagliga tidigare. Hur ska man som arbetsgivare försäkra sig om att medarbetarna har en fungerande arbetsmiljö ur till exempel ett ergonomiskt perspektiv? Och hur går man tillväga om man är orolig för att hemarbetet skapar en känsla av ensamhet? Enkelt uttryckt är dialogen och samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, tillsammans med en förståelse för hur arbetsmiljöarbete går till, nyckeln till att få en god arbetsmiljö hemma. Det handlar dels om att arbetsgivaren tar sitt ansvar att undersöka, riskbedöma och åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem. Men också om att arbetstagaren så tidigt som möjligt meddelar eventuella arbetsmiljöproblem i samband med hemarbetet – antingen direkt till sin chef eller via ett skyddsombud. Här finner Ni arbetsmiljöverkets råd för hemarbete. Informationen kommer från Arbetsmiljöverket. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå