• 013 -16 30 30

Ändringar avseende bekämpningsmedel

2012-04-24

KIFS 2012:2 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2011:5.

Ändringarna kommenteras nedan i korthet:

Bilaga 3 - Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna sju bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2011. I bilagan fastställs tidsfrister för försäljning eller överlåtelse och användning av de tidigare godkända produkterna. En ändring genomförs också av en tidigare felaktigt angiven tidfrist för användning av ett medel.

Bilaga 6 - Uppdatering sker av bilaga 6 för att förteckna fyra utvidgade användningsområden som har beviljats för godkända växtskyddsmedel, ändra ett skrivfel samt ta bort posten för ett medel vars godkännande har upphört.

Bilaga 10 – Rubriken ändras för att förtydliga vad bilagan avser att förteckna. Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera fyra direktiv om upptag av verksamt ämne i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG).

Här finner Ni Kemikalieinspektionens PM om ändringarna

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå