• 013 -16 30 30

150 miljoner i sanktionsavgifter till företag som inte efterlevt GDPR

2021-02-28

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR. Det framgår av myndighetens årsredovisning som i dag överlämnades till regeringen.

För IMY, tidigare Datainspektionen, har det gångna året präglats av pandemin, precis som för alla andra. Myndigheten har trots det fattat beslut i ett stort antal ärenden.

Under 2020 har IMY tagit emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattat beslut i över 1 000 ärenden om tillstånd till kamerabevakning. Genom en riktad insats har myndigheten halverat handläggningstiden för tillstånd från 12 till 6 månader.

Myndigheten har också utvecklat samverkan med flera myndigheter och organisationer i syfte att utgöra ett tydligare stöd i deras utvecklingsarbete.

Harmonisering i EU nästa steg

Dataskyddsförordningen infördes 2018 för att stärka skyddet för medborgarnas personuppgifter, exempelvis om hälsa och ekonomi. Det första året med GDPR handlade främst om anpassningar hos företag, myndigheter och andra organisationer. Under det andra året arbetade verksamheterna främst med att få rutiner och processer på plats, vilket medförde mer komplexa frågor för myndigheten. Det tredje året, 2020, handlade till stor del om harmonisering av dataskyddsregelverket inom EU och överföring av personuppgifter till länder utanför unionen.

IMY kommer att inleda fler tillsynsärenden

Näringslivet har vittnat om allt större dataskyddsutmaningar kopplat till bland annat bristande harmonisering mellan medlemsstaterna och oklarheter kring internationella dataflöden. Även EU-kommissionen har konstaterat att kraven på harmonisering behöver drivas längre, bland annat när det gäller hanteringen av klagomål. EU-domstolen skärpte också kraven på harmonisering genom det så kallade Schrems II-målet – ett avgörande där frågan om överföringar av personuppgifter till länder utanför EU har ställts på sin spets.

IMY deltog under året mycket aktivt i arbetet inom Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) där bland annat frågorna om internationella dataflöden behandlas.

Under året har myndigheten även arbetat med att förbereda namnbytet från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet trädde i kraft den 1 januari 2021 efter ett beslut från regeringen.

Informationen kommer från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta Altea AB för mer information och hjälp i arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen (GDPR).

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå