• 013 -16 30 30

Nyheter

Höjda avgifter inom transport

2021-12-01

Den 1 januari 2022 höjer Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik. Men nivån på höjningarna är i flera fall lägre än i det förslag som remitterades i juni. Transportstyrelsen genomförde i princip inga avgiftshöjningar …

Les mer

Så påverkas producenter av engångsplastdirektivet

2021-11-23

Regeringen har den 3 november beslutat om ändringar i befintliga och nya förordningar, som påverkar dig som har producentansvar för förpackningar i Sverige. Anledningen till detta är åtgärder för att följa EU:s engångsplastdirektiv. Förändringarna …

Les mer

B-körkort inte tillräckligt för tyngre lastbilar

2021-11-19

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att kunna köra tyngre lastbilar som drivs med alternativ bränslen med B-behörighet. Elfordon kan vara tyngre än traditionella fossildrivna fordon. Det gör att det krävs högre …

Les mer

Sverige blir värd för Världsmiljödagen 2022

2021-11-19

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar. Världsmiljödagen är en årligt …

Les mer

Olyckor med A-traktor och elsparcykel ökar

2021-11-18

Sedan 2016 har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat från att knappt synas i statistiken till omkring 1 000 olyckor det senaste året. Samtidigt har antalet olyckor med A-traktorer nästan fördubblats. Det visar en sammanställning av olycksutveckling…

Les mer

Månadsbrev

2021-11-15

Här är innehållet i november månads nyhetsbrev: - Påminnelse: Visselblåsardirektivet träder i kraft den 17 december - De svenska välfärdssystemen utnyttjas av kriminella - Inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen - Förebygg …

Les mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå