• 013 -16 30 30

Nyheter

Utökad funktionalitet i Alteas aktivitetshanterare

2021-04-14

Stödtjänsten för aktivitetshantering hjälper er att hålla ordning på inplanerade aktiviteter. Det kan t.ex. vara avtal som bevakas, en översikt över företagets besiktningspliktiga utrustning eller årsplaneringen av det systematiska arbetsmiljöarbete…

Les mer

Skärpta regler för växtskyddsmedel

2021-04-01

Regeringen beslutade den 24 mars om ett förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och lekplatser. Förbudet träder i kraft 1 oktober 2021. Kemikalieinspektionen får möjlighet att besluta om undantag för ämnen som bedöms innebära …

Les mer

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar under 2020

2021-04-01

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu …

Les mer

Initiativet Zhero ska öka engagemanget för trafiksäkerhet

2021-03-31

Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i …

Les mer

Sveriges utsläpp minskar men mer åtgärder krävs för att nå klimatmålen

2021-03-31

Naturvårdsverket publicerade den 30 mars nya analyser för Sveriges utsläpp av växthusgaser till 2045 samt underlag till regeringens klimatredovisning. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Gapet till att nå målet …

Les mer

Ökad återvinning av förpackningar och elavfall

2021-03-30

I genomsnitt lämnade svenskarna in 50 kg förpackningar till återvinning under 2020, mer än någonsin tidigare och en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Mest ökade mängden pappersförpackningar, som steg med 16 procent. Plast- och glasförpackningar …

Les mer

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå