• 013 -16 30 30

Producentansvar

IMY fokuserar på klagomål

2021-04-23

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda. IMY, tidigare Datainspektionen, …

Les mer

25 april sista dag för redovisning av förpackningsvolymer till FTI

2021-04-19

Ska du redovisa förpackningsvolymer för kvartal 1 2021? Observera att sista dag för redovisning är 25 april. Därefter tillkommer en förseningsavgift enligt gällande avtal. Producenter som ska redovisa förpackningsvolymer för kvartal 1 2021 har sedan …

Les mer

Ökad återvinning av förpackningar och elavfall

2021-03-30

I genomsnitt lämnade svenskarna in 50 kg förpackningar till återvinning under 2020, mer än någonsin tidigare och en ökning med 8 procent jämfört med 2019. Mest ökade mängden pappersförpackningar, som steg med 16 procent. Plast- och glasförpackningar …

Les mer

Batteriuppdraget delrapporterar

2021-02-26

Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja. …

Les mer

Miljödepartementet ser över producentansvaret för förpackningar

2021-02-09

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå