• 013 -16 30 30

Miljö

EU ska bli hållbart - så kan ditt företag påverkas av den nya taxonomin

2021-04-28

EU genomför stora satsningar på klimat- och miljöområdet. Redan i år spikas den så kallade taxonomin – ett system för att klassificera aktiviteter utifrån hållbarhetskriterier. Det kan få stora konsekvenser för svensk handel och export. Senast år …

Les mer

Statistik över installerad vindkraft 2020

2021-04-22

I Sverige installerades 357 vindkraftverk under 2020, med 1,4 GW i installerad effekt. Vid slutet av 2020 fanns det 4 333 vindkraftverk. Sammantaget bidrog vindkraften med ungefär 16 procent till Sveriges elproduktion under 2020, vilket motsvarar …

Les mer

Bekämpning trappas upp av invasiva växter

2021-04-23

Kampen mot invasiva främmande växter trappas upp och nu har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete. Det är 18 länsstyrelser som sökt och beviljats bidrag för bekämpning landlevande invasiva växter. …

Les mer

Plaståtervinning är en kostnadseffektiv klimatåtgärd

2021-04-21

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad. För att stimulera företag till att öka takten i …

Les mer

Behandling av farligt avfall ska rapporteras senast 30 april

2021-04-19

Senast den 30 april ska verksamheter som behandlar farligt avfall rapportera in resultat från det arbete som gjordes under årets första kvartal. Uppgifterna ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det här är andra gången som …

Les mer

Minskning av Sveriges utsläpp i EU:s utsläppshandel med 12%

2021-04-07

Rapportering av växthusgasutsläpp för 2020 från anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel visar på en stor minskning av utsläppen. Minskningen i Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå