• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

IT-angrepp mot hälso- och sjukvården ökar

2022-04-08

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021. I rapporten framgår bland annat att hälso- och sjukvården rapporterat en väsentligt högre andel …

Les mer

Klargörande avseende överföring av personuppgifter till tredjeland

2021-12-17

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY. På ett plenarmöte har EDPB nu antagit …

Les mer

Extra viktigt med IT- och informationssäkerhetsarbete

2022-03-31

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp och IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete. IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, har ett centralt och viktigt …

Les mer

Försiktighetsåtgärder i rådande säkerhetsläge

2022-02-25

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och …

Les mer

10 tips för att motverka cyberattacker

2021-10-22

Cyberbrotten har ökat explosionsartat de senaste åren och enligt Polisen har IT-attackerna mot företag ökat med 300 procent under 2020 jämfört med 2019. Mörkertalet är dock fortsatt stort. I Svensk Handels Bedrägerirapport , som kartlagt handelns …

Les mer

Viktigt med visselblåsare för kontroll av underrättelsetjänster

2021-10-07

Enbart visselblåsare och grävande journalister kan kontrollera säkerhets- och underrättelsetjänster i västerländska demokratier. Varken parlament eller rättssystem har klarat av att upptäcka kränkningar av de egna medborgarnas rättigheter. Det visar …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå