• 013 -16 30 30

Fastighet

Antalet privatägda lägenheter fler än de kommunala

2023-07-14

De privata hyresvärdarna har gått om de allmännyttiga bolagen när det gäller antalet lägenheter i flerbostadshus. Det visar Boverkets uppföljning av de kommunala bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden för åren 2020 och 2021. …

Les mer

Byggprognos juni 2023

2023-06-08

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt ökade byggkostnader och en kärvande finansiering leder till att bostadsbyggandet nu minskar mycket snabbt. Det konstaterar Boverket i sin byggprognos, som publicerades den 8 juni. …

Les mer

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

2023-05-10

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet. Elstöd till företag och organisat…

Les mer

Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och utökad klimatdeklaration

2023-05-12

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att lämna författningsförslag om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Den 10 maj lämnade Boverket en slutredovisning till regeringen genom rapporten "Gränsvärde för byggnaders klimatpåverkan och en …

Les mer

Ny remissrunda om förslag till nya regler om byggnader och tomter

2023-05-05

Arbetet med översynen av Boverkets byggregler går in i sin slutliga fas. Boverket har skickat ut sex nya remisser till nya föreskrifter. Syftet med översynen är att skapa ett tydligare regelverk som bidrar till ökad effektivitet i byggandet. De …

Les mer

Nytt stöd kring egenkontrollprogram - elinstallationer

2023-05-03

Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå