• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål

Bygg- och fastighetsmål - augusti 2021

2021-08-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juli 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 2542-20 Faktura vid lantmäteriförrättning. Klaganden ifrågasatte …

Les mer

Bygg- och fastighetsmål - juli 2021

2021-07-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juli 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 3849-21 MMD har med anledning av återkallelse av talan avskrivit …

Les mer

Bygg- och fastighetsmål - juni 2021

2021-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under juni 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 14768-20 MÖD har funnit att det inte förelegat möjlighet att …

Les mer

Bygg- och fastighetsmål – maj 2021

2021-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 2167-20 Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan …

Les mer

Bygg- och fastighetsmål – april 2021

2021-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under april 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 2900-20 Mark- och miljööverdomstolen har bedömt det översta …

Les mer

Bygg- och fastighetsmål – mars 2021

2021-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under mars 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 12989-19 Flexibel detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå