• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket gör tillsyner med fokus på smittspridning

2021-03-26

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av regeringen påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt samt även inom tandvården, spårbunden kollektivtrafik och färjetrafik samt inom …

Les mer

Anmälda arbetssjukdomar ökade stort under 2020

2021-03-15

Under 2020 gjordes 19 800 anmälningar till Försäkringskassan om arbetssjukdomar. Kvinnornas anmälda arbetssjukdomar gick upp med 119 procent jämfört med året innan, medan männens ökade med 28 procent, visar Arbetsmiljöverkets preliminära sammanställ…

Les mer

Friskfaktorer på organisatorisk nivå

2021-02-26

I ett uppdrag från regeringen har Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Den 22 februari slutredovisades regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på …

Les mer

Brister i arbetsmiljön på bilverkstäder och biltvättar

2021-02-25

Brister i arbetsmiljön hos sex av tio företag, personer som saknar rätt att arbeta i Sverige och som bor på sina arbetsplatser. Det blev resultatet av en ny myndighetsgemensam insats mot ett 80-tal bilverkstäder och annan bilservice. Under de …

Les mer

Anmälan till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

2021-02-16

När det sker en allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller skador som skett i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och …

Les mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå