• 013 -16 30 30

Spara energi på arbetsplatsen

2022-10-21

I takt med att energipriserna ökar kommer rekommendationer om att se över arbetsplatsens energiförbrukning. Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler bör inte temperaturen vara lägre än 20 grader på kontor, skolor och liknande arbetsplatser. Även om det finns stora individuella skillnader påverkar temperaturen vårt välbefinnande, koncentration och arbetsförmåga.

Ventilationen kostar också energi. Både elenergi för att driva fläktar och styrutrustning samt förlorad värmeenergi i dåligt fungerande värmeväxlare. På arbetsplatser där personer rör sig mer kan lägre temperaturer tillåtas. Vissa verksamheter kräver att temperaturen är lägre, till exempel inom livsmedelsindustrin. Där används kläder anpassade för den verksamheten.

Arbetsmiljöverkets regler ger utrymme för inomhustemperaturer ner till 20 grader på kontor, skolan och liknande arbetsplatser med mer stillasittande arbete. Vid den temperaturen behöver många ta på sig mer kläder för att inte frysa. Även om det finns stora individuella skillnader påverkar temperaturen vårt välbefinnande, koncentration och arbetsförmåga.

Ventilationen är avgörande för att personer ska må bra på arbetsplatsen och i skolan. Den för bort föroreningar från lokal, inredning och personer. Speciellt viktig är det för personer som har astma, allergi eller annan överkänslighet. God ventilation som uppfyller kraven minskar även risken för smittspridning på arbetsplatsen.

Ventilationen ska fungera som avsett för den verksamhet som bedrivs. Det ska vara god luftkvalitet där människor arbetar. Bra ventilation är normalt avgörande för att luftkvaliteten ska vara god på en arbetsplats. Ventilationen för bort föroreningar från verksamhet, personer, lokal och inredning som kan påverka oss negativt.

Läs mer - I arbetsplatsens utformning finns regler gällande temperatur samt ventilation och luftkvalitet på arbetsplatser:
Arbetsplatsens utformning (2020:1), föreskrifter

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå