• 013 -16 30 30

Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater

2023-08-30

I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.

Du som är arbetsgivare behöver säkerställa att den gamla utbildningen uppfyller alla krav som finns i Reach-begränsningen. Många arbetstagare behöver komplettera sin utbildning eller gå om den för att få fortsätta hantera diisocyanater.

De nya utbildningskraven berör de som hanterar köpta diisocyanater. Det kan till exempel handla om de som arbetar inom färgindustrin, tillverkning av lim, lack, skumisolering, stoppning och plastvaror.

Diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma
Diisocyanater är en grupp ämnen som framförallt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete.

För att skydda arbetstagarna har EU beslutat om utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater. Kraven finns i Reach-förordningen som en begränsning i post 74 bilaga XVII och började gälla 24 augusti 2023.

Här finner Ni mer information.

Här finner Ni Alteas webbutbildning som uppfyller de nya kraven.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå