• 013 -16 30 30

Månadsbrev – maj 2017

2017-05-31
I detta nyhetsbrev kan Ni läsa om den nya vägledning som Artikel 29-gruppen har tagit fram angående sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd som ska göras enligt den kommande dataskyddsförordningen. Ni finner även information om de nya regler som EU-kommissionen antagit avseende vilka uppgifter om kemiska blandningar företag måste lämna till Giftinformationscentralen. Här finner Ni månadsbrevet för maj 2017. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå