• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2023-10-31

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för oktober. Trevlig läsning!

- Nya krav ska ge mobiltelefoner och surfplattor längre liv
- Nya föreskrifter ska förenkla för bolag att hantera uppgifter om lagöverträdelser
- Kemikaliehantering i Flow
- Elsäkerhetsverket granskar och utbildar företag om egenkontrollprogram
- Exporterar Ni varor via Finland?
- Ladda under uppsikt!
- IMY fastställer krav för övervakningsorgan av uppförandekoder
- Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
- Arbetsmiljöverket inspekterar mindre företag
- Förebygg riskerna med digitala arbetssätt
- Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige
- Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag
- Många billiga elprylar innehåller otillåtna kemikalier
- Gotland får dispens att använda insektsmedel för att bekämpa signalkräfta
- Skärpta regler för A-traktorer
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå