• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2023-02-28

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för februari. Trevlig läsning!

- Uppdaterad kontrollista för PDA
- Ny vägledning för NIS-direktivet inom energisektorn
- Nya föreskrifter avseende teknisk sprit
- Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål
- Miljöpåverkan från byggsektorn både minskar och ökar
- Sverige bakom lagförslag som ska stoppa PFAS-anvädningen inom EU
- Hormonstörande och cancerframkallande kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen
- Klimatbonusen ändrades vid årsskiftet
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar 2023

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå