• 013 -16 30 30

Ändring av MSBFS 2013:3 om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

2023-05-10

MSB har infört ett undantag i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3). Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för hanteringen.

Här finner Ni föreskriften.

Informationen kommer från MSB.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå