• 013 -16 30 30

Planerade utbildningar

Det krävs minst 5 anmälda deltagare för att en utbildning skall hållas. Sista anmälningsdagen är tre dagar förre kursstart. Utbildning som inte är avbeställd senast 7 dagar före utbildningningen start debiteras fullt ut. 

Under 2022 finns just nu följande utbildningar

Skyddsombudsutbildning
Date 2022-11-10 | 08.30-16.00
City: Linköping

Website & Design by Intendit Web Agency