• 013 -16 30 30

News

Förslag om tillstånd för att använda frätande propplösare

2022-05-16

Antalet olyckor med frätande propplösare har ökat under de senare åren samtidigt som det finns fullgoda alternativ. Nu föreslår Kemikalieinspektionen att det ska krävas ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för de privatpersoner som vill …

Read more

Skatt på plastbärkassar har gett resultat

2022-05-13

Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till …

Read more

Nytt krav på certifiering av pannoperatörer ses över

2022-05-13

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, som träder i kraft 1 december 2022. Arbetsmiljöverket kommer i arbetet med att ta fram …

Read more

Ändringar i nya konsumentköplagen

2022-05-06

Vi handlar allt mer globalt och allt mer online och det vi handlar där har i allt större grad ett digitalt inslag, antingen som en integrerad del i varan eller som självstående digitalt innehåll eller digitala tjänster. Med internet kommer ökade …

Read more

Förslag till ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor

2022-05-06

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i syfte att förhindra illegal hantering av explosiva varor. Ändringarna i lagen innebär att det kommer att bli ökad kontroll av personer som …

Read more

Ny tjänst förenklar för livsmedelsföretag

2022-05-06

En ny tjänst har nyligen lanserats på verksamt.se som möjliggör för svenska livsmedelsföretag att söka tillstånd och lämna uppgifter hos olika myndigheter på ett och samma ställe. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill …

Read more

Registration Newsletter

Fill in your email address below!

Website & Design by Intendit Web Agency