• 013 -16 30 30

Bygg- och fastighetsmål

Bygg- och fastighetsmål - maj 2022

2022-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 5474-21 MÖD har bedömt att ett poolhus inte uppfyller stadsplanen…

Read more

Bygg- och fastighetsmål - april 2022

2022-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under april 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 4443-21 MÖD har bedömt att en avstyckning som skett efter …

Read more

Bygg- och fastighetsmål - mars 2022

2022-03-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under mars 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 7791-21 MÖD har upphävt en detaljplan då det inte med tillräckli…

Read more

Bygg- och fastighetsmål - februari 2022

2022-02-28

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under februari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 2871-21 En byggnadsnämnd beviljade bygglov för ändrad …

Read more

Bygg- och fastighetsmål - januari 2022

2022-01-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under januari 2022. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: F 1922-21 Fråga om inställd förrättning avseende fastighetsregl…

Read more

Bygg- och fastighetsmål - december 2021

2021-12-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under december 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 5534-21 Det förhållandet kommunen i ett planärende underlåti…

Read more

Website & Design by Intendit Web Agency