• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Förslag till ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor

2022-05-06

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i syfte att förhindra illegal hantering av explosiva varor. Ändringarna i lagen innebär att det kommer att bli ökad kontroll av personer som …

Read more

Nytt krav på certifiering av pannoperatörer ses över

2022-05-13

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, som träder i kraft 1 december 2022. Arbetsmiljöverket kommer i arbetet med att ta fram …

Read more

Förslag om tillstånd för att använda frätande propplösare

2022-05-16

Antalet olyckor med frätande propplösare har ökat under de senare åren samtidigt som det finns fullgoda alternativ. Nu föreslår Kemikalieinspektionen att det ska krävas ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för de privatpersoner som vill …

Read more

Brister i arbetsmiljön hos målare och kassapersonal

2022-04-29

Unga som jobbar i kassan riskerar belastningsskador om de inte ställer in stolen eller kassaapparaten på rätt sätt. Ny inspektionsrapport visar att runt 85 procent av kassapersonal och målare hade brister i arbetsmiljön och närmare hälften berodde …

Read more

Riskbedömningar kan förebygga arbetsplatsolyckor

2022-03-31

Arbetsplatsolyckor förekommer på arbetsplatser men skulle i många fall kunna förebyggas. Sedan början av året har åtta personer mist livet enligt Arbetsmiljöverkets statistik. En del av det förebyggande arbetet är identifiera riskerna i arbetsmoment…

Read more

Arbetsmiljöverket inspekterar hantering av sjukfrånvaro

2022-03-31

Många som varit sjuka eller skadade behöver stöd för att kunna komma tillbaka till jobbet igen. Nu startar Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats med fokus på arbetsanpassning. Över 1 000 arbetsplatser ska inspekteras över hela landet. Ungefär …

Read more

Website & Design by Intendit Web Agency