• 013 -16 30 30

Altea AB

Nya version av Gemensamma rutiner

2021-08-31

Nu finns en uppdaterad version av de gemensamma rutinerna i Flow. Du hittar dem under Dokument och Gruppspecifika dokument. Vänligen kontakta oss i god tid innan inplanerad internrevision eller lagefterlevnadskontroll om ni är i behov av att …

Read more

Ny funktion i enkätsystemet

2021-05-20

En ny funktion har tillförts enkätsystemet där man även nu kan ange en e-mailadress som ska få en e-postnotis om någon svarar på enkäten. Detta innebär att när Ni exempelvis skickar ut en kundenkät till era kunder så får ni ett email som talar om …

Read more

Altea lanserar webbutbildning om kvartsdamm enligt AFS 2015:2

2021-05-24

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på …

Read more

Utökad funktionalitet i Alteas aktivitetshanterare

2021-04-14

Stödtjänsten för aktivitetshantering hjälper er att hålla ordning på inplanerade aktiviteter. Det kan t.ex. vara avtal som bevakas, en översikt över företagets besiktningspliktiga utrustning eller årsplaneringen av det systematiska arbetsmiljöarbete…

Read more

Hackeforsmöte 1 2021

2021-02-28

Vårens Hackeforsmöte kommer att ske i digital form med start 22 mars. Separat inbjudan kommer att skickas ut till anslutna företag inom de kommande veckorna och vi hoppas att Ni har möjlighet att närvara. Datum för vårens möte Digitalt …

Read more

Hackeforsmöte nr 2 2020 är nu avslutat

2020-11-30

Under de veckor som passerat har vi genomfört höstens Hackeforsmöten, dessa skedde i digital form då Corona Covid-19 påverkade vår möjlighet att fysiskt träffa Er. Protokollet efter mötet finns tillgängligt i det digitala systemet om Ni …

Read more

Website & Design by Intendit Web Agency