• 013 -16 30 30

Viktigt med visselblåsare för kontroll av underrättelsetjänster

2021-10-07

Enbart visselblåsare och grävande journalister kan kontrollera säkerhets- och underrättelsetjänster i västerländska demokratier. Varken parlament eller rättssystem har klarat av att upptäcka kränkningar av de egna medborgarnas rättigheter. Det visar en avhandling av Alexandra Franzén, nybliven doktor i sociologi vid Lunds universitet.

Hon menar att ett grundläggande problem i demokratier är att säkerhets- och underrättelsetjänsters verksamhet präglas av en mycket låg grad av insyn. Samtidigt är det känt att säkerhets- och underrättelsetjänster gång på gång missbrukat sin makt. Exempel på maktmissbruk är ”IB-affären” 1973 då en provokatör skickades in i de svenska Palestinagrupperna som försökte få medlemmar av solidaritetsrörelsen att begå brott. Ett annat exempel är amerikanska NSA, som utfört en form av massövervakning av världens digitala trafik där människor fick sina uppgifter registrerade och lagrade trots att de inte misstänktes för någon kriminell verksamhet.

Alexandra Franzén har undersökt förhållandet mellan det statliga underrättelseväsendet och grävande journalistik i västerländska demokratier. Studien består intervjuer, tidigare forskning, arkivmaterial samt analys av domar och andra juridiska dokument.

Ta del av avhandlingen här:
Brottslingar av en mycket speciell sort: Spionskandalen som en maktkamp mellan visselblåsare, grävande journalister och underrättelsetjänster.

Informationen kommer från forskning.se

Riksdagen har den 29 september 2021 fattat beslut om att anta en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas stegvis beroende på verksamhetens storlek.

Altea har tagit fram ett enkelt verktyg för företag att uppfylla den nya visselblåsarlagen. För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency