• 013 -16 30 30

Reseavdrag i deklarationen

2022-03-25

Många har arbetat hemma under 2021 eller tagit bilen till jobbet, men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin. Med Skatteverkets beräkningshjälp går det enkelt att räkna ut om det går att göra ett reseavdrag eller inte.

Under förra året följde många rekommendationerna om att undvika kollektivtrafiken och tog därför bilen till jobbet. Reglerna för avdrag för resor till och från jobbet är dock inte ändrade på grund av coronapandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.

Den som har rest med kollektivtrafik har rätt till avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor. Den som gör avdrag för resor behöver spara underlag, till exempel kvitton, för att kunna visa sin rätt till avdraget. Underlaget behöver inte skickas in med deklarationen men behövs vid en eventuell kontroll av Skatteverket.

Under pandemin när många har jobbat hemma har det inte skett några regeländringar för andra avdrag. Det innebär att det i regel inte går att få avdrag för till exempel arbetsrum, möbler, bredband, kaffe eller frukt.

Fakta
• För att få reseavdrag ska kostnaden för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen vara högre än 11 000 kronor per år.
• Avdrag ges normalt för billigaste kollektiva färdsätt.
• För att få avdrag för bilresor till och från arbetet behöver tidsvinsten jämfört med att åka kollektivt vara minst två timmar per dag. Beräkningen görs för den totala tiden dörr till dörr. Tid för privata ärenden ska inte räknas med.
• Den som har flexibel arbetstid och därmed kan anpassa sig efter kollektivtrafikens tider ska ta hänsyn till det när tidsvinsten beräknas.

Skatteverkets beräkningshjälp Beräkna ditt reseavdrag
Mer om avdrag för olika färdmedel
Mer om avdrag under coronapandemin

Informationen kommer från Skatteverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency