• 013 -16 30 30

PFAS i kosmetika ger utsläpp av farliga ämnen

2021-09-23

Evighetskemikalierna PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer. PFAS i dessa produkter bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Universitet har gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen.

PFAS är en grupp organiska ämnen som brukar benämnas evighetskemikalier eftersom de är mycket svårnedbrytbara i miljön. Vissa PFAS-ämnen har också visat sig vara skadliga för hälsan. I den nya studien har man undersökt förhållandena inom EU genom att studera uppgifter i tre databaser samt göra kemiska analyser. Resultatet visar att PFAS används brett, i allt från smink till ansiktskrämer och hårvårdsprodukter. Smink är den kategori som oftast innehåller PFAS. Undersökningen visade att 3,7 procent av de produkterna innehåller PFAS. De produkter med PFAS som upptäcktes genom studien är dock inte farliga för den enskilde konsumenten.

Som konsument kan du titta på innehållsförteckningen för att hitta ämnena. Trots att PFAS-ämnena har komplicerade namn kan du notera vissa ord. Om det till exempel står ”PTFE” eller ämnen som innehåller orden ”polytef”, "perfluoro” eller "polyfluoro" innehåller produkten PFAS och bör undvikas.

Kemikalieinspektionens mål är att EU ska införa ett generellt EU-förbud av all användning av PFAS som inte är samhällsnödvändig och rapporten är en del av det arbetet. I augusti beslutade EU att förbjuda 200 särskilt farliga PFAS-ämnen efter ett förslag från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA. Några av de PFAS i kosmetikaprodukter som den aktuella undersökningen hittade tillhör de 200 eller andra kommande förbud, men majoriteten omfattas inte.

Läs studien här

Läs mer om PFAS här

Bakgrund

Regeringsuppdraget Giftfritt från början har som mål att skapa en giftfri cirkulär ekonomi både nationellt, inom EU och globalt genom särskilda insatser så att produkter och varor är giftfria från början och PFAS-förbudet är en del av myndighetens arbete med det uppdraget.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency