• 013 -16 30 30

Månadsbrev – juni 2017

2017-06-22
I månadens nyhetsbrev vill vi påminna om de nya reglerna avseende lönekartläggning som trädde ikraft den 1 januari 2017. Vidare presenteras de ändringar som gjorts i CLP-förordningen i syfte att anpassa förordningen till den tekniska utvecklingen. I juni ändras de svenska reglerna om tillstånd för att yrkesmässigt överlåta och privat hantera särskilt farliga kemiska produkter. Här finner Ni månadsbrevet för juni 2017. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency