• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2023-04-27

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för april. Trevlig läsning!

- Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda
- Avtalsuppföljning inom offentlig upphandling
- Ny remissrunda för förslag till nya byggregler
- Felanvändning av spis främsta dödsorsak vid elbränder i bostäder
- Samordnad undersökning av dataskyddsombudets roll
- Boverket tar fram regler för digitala översiktsplaner och regionplaner
- Bilproducenter ska anmäla sig till Naturvårdsverket
- Producentansvar - däck
- Färre offentliga upphandlingar annonseras
- Ny e-tjänst för att anmäla elektromagnetiska störningar
- Tre uppdaterade handböcker om starkström
- Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansgränserna i arbetsmiljölagen (AML)
- Ohälsosam arbetsbelastning vanligaste orsak till dödlighet
- Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
- FN:s klimatpanel IPCC
- Transport av farligt avfall som är farligt gods och farligt avfall
- Brister funna i företags användning av särskilt farliga ämnen
- EU öppnar för företag att påverka omfattande PFAS-förslag
- Allt fler kemiska produkter för konsumenter innehåller allergiframkallande ämnen
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar 2023

Läs månadsbrevet här

Website & Design by Intendit Web Agency