• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2021-03-29

I mars månads nyhetsbrev kan du läsa om nyheter inom bland annat arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier, transport och producentansvar såsom:

 • Ansökningstider för omställningsstöd
 • Enklare regler för traktamente föreslås
 • Hur smittspridningen på arbetsplatsen kan minska
 • Anmälan till Arbetsmiljöverket p g a exponering för Covid-19
 • Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi
 • Svensk strategi för vindkraftutbyggnad
 • Kandidatförteckningen utökas med två ämnen
 • EU-direktivet för visselblåsare
 • Sanktioner till företag som inte efterlever GDPR
 • Allvarliga IT-incidenter hos statliga myndigheter
 • Ny rapport om pandemins påverkan på transportsystemet
 • Byggsektorns miljöpåverkan ökar
 • Miljödepartementet ser över producentansvaret för förpackningar
 • Avgjorda rättsmål i förra månaden
 • Med mera

Trevlig läsning och Glad Påsk önskar vi på Altea!

​​​​​​​Du kommer till nyhetsbrevet här

Website & Design by Intendit Web Agency