• 013 -16 30 30

Extra viktigt med IT- och informationssäkerhetsarbete

2022-03-31

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp och IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete.

IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, har ett centralt och viktigt uppdrag att värna den personliga integriteten och vill därför påminna verksamheter om skyldigheten att säkerställa lämplig säkerhet för sina personuppgiftsbehandlingar.

Informationssäkerhet är en viktig del av skyddet för personuppgifter. Det inbegriper lämpliga och effektiva säkerhetsåtgärder som omfattar skydd mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skyddet omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Till stora delar är många av de åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter desamma som de åtgärder som behöver vidtas för att stärka informationssäkerheten.

Varje organisation ansvarar för att planera och genomföra säkerhetsarbetet så att det uppfyller kraven i dataskyddsförordningen på bästa sätt. Läs mer om informationssäkerhet i relaterade länkar:

För verksamheter om informationssäkerhet
Dataskyddsförordningen artikel 5
Dataskyddsförordningen artikel 24
Dataskyddsförordningen artikel 32

informationen kommer från IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

För mer information, kontakta Altea AB.

Website & Design by Intendit Web Agency