• 013 -16 30 30

Nyheder

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023

2023-01-25

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den utvärdering som gjordes 2019. Men vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Den fördjupade utvärderingen av …

Læs mere

Nya föreskrifter avseende teknisk sprit

2023-01-19

Den 1 mars 2023 börjar nya regler att gälla enligt föreskrifter HSLF-FS 2022:63. Här kan du läsa om föreskrifterna i korthet. Ändrade krav på anmälan Den som bedriver handel med teknisk sprit ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten. …

Læs mere

Hormonstörande och cancerframkallande kemikalier upp på EU:s lista över särskilt farliga ämnen

2023-01-17

Ämnena som nu utsetts till särskilt farliga är bland annat cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen. De kan förekomma i allt från målarfärg, papper, textilier, läder, päls, plast, bläck och toner. EU listar ämnen som kan …

Læs mere

Ny vägledning för NIS-direktivet inom energisektorn

2023-01-17

Vägledningen om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem finns till som stöd för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Vägledningen förklarar pedagogiskt hur föreskrifterna och allmänna råden …

Læs mere

Sverige bakom lagförslag som ska stoppa PFAS-användningen inom EU

2023-01-13

Tillsammans med myndigheter i fyra andra länder har Kemikalieinspektionen idag lämnat ett omfattande förslag till EU om att begränsa användningen av drygt 10 000 PFAS-kemikalier. PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som används …

Læs mere

Uppdaterad kontrollista för PDA

2023-01-12

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2023/66 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen)…

Læs mere

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå