• 013 -16 30 30

Nyheder

Handläggningstider och service hos myndigheter

2023-05-26

Nio myndigheter har i uppdrag av regeringen att följa upp handläggningstider, bemötande och service för företag. Nu har Tillväxtverket fått en första lägesbild av arbetet som ska pågå till 2029. Myndigheters service och bemötande är viktigt för …

Læs mere

Samfälligheter ska momsregistreras

2023-05-26

Samfällighetsföreningar som förvaltar en gemenskapsanläggning ska numera registrera sig för moms. En samfällighetsförening är en förening där medlemmarna exempelvis äger en väg, en lekplats eller en parkeringsplats tillsammans och delar på …

Læs mere

Ny checklista för EMC

2023-05-26

Svensk Elstandard (SEK) har tagit fram en checklista för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Att upptäcka störningar hos elprodukter och elinstallationer i efterhand kan bli en dyr och komplicerad historia. Både privat- och yrkespersoner vinner …

Læs mere

Månadsbrev

2023-05-26

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för maj. Trevlig läsning! - IMY startar innovationshubb - Europakommissionen föreslår ny läkemedelslagstiftning - Inspektioner för säkra …

Læs mere

Ny Mervärdesskattelag från 1 juli

2023-05-25

Riksdagen har beslutat om en ny mervärdesskattelag. Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen. Syftet är att den ska vara enklare att förstå och tillämpa. Den nya mervärdesskattelagen är anpassad till EU:s mervärdessk…

Læs mere

Uppdaterad PDA-förteckning

2023-05-25

EU-kommissionen har intersessionellt antagit en uppdaterad version av kontrollförteckningen för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Den uppdaterade kontrollförteckningen finns i EU-förordning 2023/996 som därmed utgör en ny bilaga I …

Læs mere

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå