• 013 -16 30 30

Transport

Olyckor med A-traktor och elsparkcykel ökar

2021-11-18

Sedan 2016 har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat från att knappt synas i statistiken till omkring 1 000 olyckor det senaste året. Samtidigt har antalet olyckor med A-traktorer nästan fördubblats. Det visar en sammanställning av olycksutveckling…

Læs mere

Höjda avgifter inom transport

2021-12-01

Den 1 januari 2022 höjer Transportstyrelsen många avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik. Men nivån på höjningarna är i flera fall lägre än i det förslag som remitterades i juni. Transportstyrelsen genomförde i princip inga avgiftshöjningar …

Læs mere

B-körkort inte tillräckligt för tyngre lastbilar

2021-11-19

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att kunna köra tyngre lastbilar som drivs med alternativ bränslen med B-behörighet. Elfordon kan vara tyngre än traditionella fossildrivna fordon. Det gör att det krävs högre …

Læs mere

Användningsförbud vid obetalda felparkeringsavgifter

2021-10-13

Nu kan felparkeringsavgifter som inte betalats ge användningsförbud. Förbudet inträder när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor och sex månader har passerat sedan hela skulden skulle ha betalats. Transportstyrelsen har i oktober …

Læs mere

Teoriprov för personbil förlängs i 6 månader

2021-09-15

Transportstyrelsen förlänger återigen giltighetstiden för teoriprov för personbil, behörighet B. Giltighetstiden för den som har ett godkänt teoriprov är fortsatt 6 månader. Transportstyrelsen fortsätter anpassa reglerna för teoriprov så att de som …

Læs mere

Fortsatt ökning av körkortsåterkallelser

2021-07-11

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 22 476 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 20 303. Den största delen av ökningen beror på ett ökat …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå