• 013 -16 30 30

Transport

Transportsstyrelsen gör det lättare att få YKB i rätt tid

2022-06-01

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis (YKB) i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning. Det här betyder att en …

Læs mere

Nya reglerna kring diabetes och körkort

2021-12-27

Transportstyrelsen ändrar de medicinska kraven så att det under vissa förutsättningar ska bli möjligt att ta körkort för högre behörigheter oavsett typ av diabetes. Insulinbehandlad typ 1-diabetes behöver inte längre vara ett hinder för den …

Læs mere

Ändrade föreskrifter om transport av avfall

2022-04-25

Naturvårdsverket reviderar vägledningen kring vilka krav som ställs för transporter av avfall där avfallet uppstått i eller i samband med den egna verksamheten (tex service och underhåll där avfall uppstår som en följd av det arbete som utförs). …

Læs mere

Rekordlåga utsläpp från personbilar

2022-03-04

Koldioxidutsläppen från nya personbilar är de lägsta någonsin. Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under förra året var 88,3 gram/km. Det är en rekordminskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det …

Læs mere

Reseavdrag i deklarationen

2022-03-25

Många har arbetat hemma under 2021 eller tagit bilen till jobbet, men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin. Med Skatteverkets beräkningshjälp går det enkelt att räkna ut om det går att göra ett reseavdrag eller inte. …

Læs mere

Fler färger och färgprodukter blir farligt gods

2022-02-22

Fler färger och färgrelaterade produkter kommer att omfattas av reglerna för transport av farligt gods med anledning av att fler ämnen som ingår i färgen kommer att räknas som miljöfarliga. Med anledning av vissa ändringar i CLP-förordningen där …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå