• 013 -16 30 30

Offentlig upphandling

Mål avseende offentlig upphandling - april 2022

2022-04-30

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under april. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 1003-22, 1004-22 Leverantör/Sökande: 1. Stadler Rheintal …

Læs mere

Mål avseende offentlig upphandling - maj 2022

2022-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under maj. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 5807-19 …

Læs mere

Anbudsunderlagets brister måste påtalas under anbudstiden

2022-01-12

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) klargör i två nyligen publicerade domar att en takvolym ska anges för ramavtal, oavsett om ramavtalet har en eller flera leverantörer. Domstolen slår också fast att en brist i anbudsunderlaget som huvudregel måste …

Læs mere

Förenklade regler för upphandling från 1 februari

2021-12-30

Nya, förenklade, regler kommer att gälla för upphandling från och med den 1 februari 2022. Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området. Ett övergripande syfte med förändringarna är att göra regelverket enklare, både vad gäller …

Læs mere

Ökade klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt

2021-11-01

Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandlingar av …

Læs mere

EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare

2021-02-11

Informationen är uppdaterad 2021-11-15. För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”). EU har därför antagit ett nytt …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå