• 013 -16 30 30

Offentlig upphandling

Ökade klimatkrav för väg- och anläggningsprojekt

2021-11-01

Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. Upphandlingsmyndigheten publicerar nu klimatkrav som kan användas av kommuner, regioner och statliga aktörer vid upphandlingar av …

Læs mere

EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare

2021-02-11

Informationen är uppdaterad 2021-11-15. För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”). EU har därför antagit ett nytt …

Læs mere

Förenklad överprövning av offentlig upphandling

2021-01-07

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss för att effektivisera upphandlingsförfarandet. Överprövning av offentliga upphandlingar kostar samhället miljardbelopp varje år. Samtidigt får den upphandlande myndigheten rätt i …

Læs mere

Färre överprövningar

2020-01-17

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas minskar för fjärde året i rad. Det framgår av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets rapport Statistik om offentlig upphandling 2019. Att andelen överprövade upphandlingar i förhållande …

Læs mere

Ny vägledning om takvolymer i ramavtal

2019-12-20

EU-domstolens dom Coopservice behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Nu finns en ny vägledning från Upphandlingsmyndigheten som …

Læs mere

Barnkonventionen och upphandling

2020-01-14

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till barns …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå