• 013 -16 30 30

Miljö

Över en miljon ton livsmedel slängdes år 2020

2022-05-31

Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi fortfarande slänger för mycket mat. Över en miljon ton livsmedelsavfall slängs årligen. Samtidigt syns en trend mot minskade mängder i hushållen som också står för den största andelen. Undersökning…

Læs mere

Fler behöver agera för att hindra spridning av invasiva arter

2022-05-13

De flesta i Sverige känner nu till invasiva främmande arter. Det visar en färsk undersökning om allmänhetens kunskap om invasiva arter. För första gången syns också en positiv förflyttning vad gäller kunskap om vad man ska göra med dessa arter. Men …

Læs mere

Skatt på plastbärkassar har gett resultat

2022-05-13

Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till …

Læs mere

Årlig uppföljning av Sverige miljömål

2022-04-15

Regeringen och myndigheterna har under 2021 gjort många insatser för att förbättra miljön i riktning mot miljömålen. Insatserna för generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen beskrivs i Årlig uppföljning av miljömålen 2022. Rapporten …

Læs mere

Brister i hantering av bekämpningsmedel

2022-04-20

Bekämpningsmedel är hårt reglerade inom EU. I Kemikalieinspektionens och kommuninspektörernas senaste tillsyn av handeln i Sverige framkom dock brister som kan öka risken för att medlen skadar människor och miljö. I det nationella projektet som …

Læs mere

Nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

2021-12-20

Naturvårdsverket har beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. De nya föreskrifterna, NFS 2021:10, trädde i kraft den 1 januari 2022 och ersätter de upphävda föreskrif…

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå