• 013 -16 30 30

Miljö

Ny rapport om svenskars syn på klimatet

2021-09-07

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre …

Læs mere

Sverige bidrar globalt till frågan om klimatutsläpp

2021-09-08

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel. …

Læs mere

Ny viktig rapport om klimatförändringarna

2021-08-10

IPCC har i dagarna publicerat en ny rapport med en omfattande kunskapssammanställning om klimatförändringarna. I rapporten fastslås bland annat att omfattningen på de förändringar i klimatsystemet som kan observeras idag saknar motstycke de senaste …

Læs mere

Hållbarhetslagens ändringar

2021-07-02

Den 1 juli 2021 trädde lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen) i kraft. Ändringarnainnebär en utökning av vem som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier och gäller …

Læs mere

Energiläget i siffror 2021

2021-07-14

Nu finns Energiläget i siffror 2021 att ladda ner. Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Viss data finns i serier ända från 70-talet. Energiläget i siffror är ett dokument som …

Læs mere

Helelektrifiering av bygg- och anläggningsplatser

2021-06-21

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd till Lindholmen Science Park. Stödet går till ett projekt som ska visa på hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå