• 013 -16 30 30

Miljö

Klimatklivets ansökningsperioder under 2022

2022-01-05

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsät…

Læs mere

Ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

2021-12-10

Den 18 november 2021 beslutades om ändring i föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Ändringsföreskrifterna (NFS 2021:9) träder i kraft den 1 januari 2022. Ändringen innebär följande: Ett tillägg i bilaga 4 som avser uppgifter om …

Læs mere

Hittills har över 25 000 företag rapporterat sitt farliga avfall

2021-12-13

Sedan ett år tillbaka ska alla företag i Sverige rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister när verksamheten lämnar ifrån sig sitt farliga avfall. Hittills har över 25 000 företag gjort det. Men alla företag känner fortfarande inte till sina …

Læs mere

Nu krävs klimatdeklaration för byggnader som uppförs

2022-01-03

Den 1 januari 2022 fick Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Samtidigt har 10 kap. 34 § plan- och bygglagen ändrats. För att omfattas av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader ska ansökan om bygglov ha …

Læs mere

Sverige blir värd för Världsmiljödagen 2022

2021-11-19

Sverige blir värd för Världsmiljödagen den 5 juni 2022 tillsammans med FN:s miljöprogram Unep. Temat Only One Earth, Vår enda jord, ska lyfta fram möjligheterna att ställa om till hållbara och grönare livsstilar. Världsmiljödagen är en årligt …

Læs mere

Engångsplast som förbjuds från 1 januari

2021-11-05

Från första januari 2022 förbjuds flera engångsplastartiklar. De har valts ut eftersom de ofta hittas som skräp på stränder och i havet och för att de går att göra i andra material. Plastskräp både där vi bor och i naturen har blivit ett allt …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå