• 013 -16 30 30

Kemikalier

Höga halter farliga ämnen i 40 % av leksakerna på nätet

2022-06-30

I Kemikalieinspektionens senaste kontroll av leksaker hos e-handlare innehöll 40 procent höga halter av farliga ämnen. Nu har majoriteten av de företagen slutat sälja produkterna. I kontrollen fokuserade inspektörerna från Kemikalieinspektionen på …

Læs mere

Nytt ämne på EU:s förteckning över särskilt farliga ämnen

2022-06-13

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan …

Læs mere

Ökade krav för växtskyddsmedel med prosulfokarb

2022-05-27

Risken för att frukt- och grönsaksskördar ska skadas av växtskyddsmedel med prosulfokarb behöver minska. Därför har Kemikalieinspektionen beslutat att ändra villkoren för användning av medel som innehåller ämnet. Växtskyddsmedel med prosulfokar…

Læs mere

PARC - nytt kemikaliesamarbete inom EU

2022-05-20

Nu startar PARC, Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals, som är ett av EU:s stora partnerskapsprogram inom forskningsramprogrammet Horisont Europa. Naturvårdsverket är svensk samordnare för 12 myndigheter och forskningsinstitut. …

Læs mere

Kemikalieinspektionen satsar på öka tillsynsverksamheten

2022-05-02

Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning. Inspektörerna på Kemikalieinspe…

Læs mere

Utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

2022-04-25

Diisocyanater är en grupp ämnen som framförallt används för att tillverka polyuretanplaster. Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå