• 013 -16 30 30

Kemikalier

Nya regler inom kemikalielagstiftningen från 2022

2021-12-15

Under 2022 börjar flera nya regler gälla inom kemikalielagstiftningen. Det gäller bland annat förbud mot tre allergiframkallande doftämnen i leksaker och skärpta regler hur mycket PAH som får finnas i till exempel nya konstgräsplaner. Nedan …

Læs mere

Aktuellt inom kemikalie­lagstiftningen

2021-10-29

Två gånger per år håller Kemikalieinspektionen en informations­förmiddag om vad som är aktuellt på EU-nivå inom kemikalie­regelverken. Vid ett av tillfällena utökas seminariet till en heldag med fördjupande information om ett regelområde på …

Læs mere

PFAS i kosmetika ger utsläpp av farliga ämnen

2021-09-23

Evighetskemikalierna PFAS finns i allt från schampo till smink och rengöringskrämer. PFAS i dessa produkter bidrar till farliga utsläpp i miljön trots att det finns alternativ till ämnena. Det visar en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet …

Læs mere

Ordinarie regler för desinfektionsmedel träder i kraft

2021-09-10

Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under …

Læs mere

200 PFAS-ämnen förbjuds efter svenskt initiativ

2021-08-27

EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspek…

Læs mere

Svenskt initiativ för PFAS-förbud inom EU

2021-07-19

Tillsammans med fyra andra europeiska myndigheter har Kemikalieinspektionen lämnat in en avsiktsförklaring till EU:s kemikaliemyndighet Echa om att förbjuda PFAS-kemikalier inom EU. Den gäller för all användning som inte är nödvändig för samhället. …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå