• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

Klagomål på verksamheter som inte efterlever GDPR

2022-06-17

IMY har nu publicerat en rapport som redovisar de över 2 600 klagomål som myndigheten tog emot under förra året. Majoriteten av klagomålen, tre av fyra klagomål, rör dataskyddsförordningen men myndigheten tar även emot klagomål som rör kamerabevakni…

Læs mere

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och om användning av ansiktsigenkänning

2022-05-16

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har nu antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och om brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning. Den ena handlar om hur administrativa sanktionsavgifter enligt dataskydd…

Læs mere

IT-angrepp mot hälso- och sjukvården ökar

2022-04-08

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2021. I rapporten framgår bland annat att hälso- och sjukvården rapporterat en väsentligt högre andel …

Læs mere

Klargörande avseende överföring av personuppgifter till tredjeland

2021-12-17

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY. På ett plenarmöte har EDPB nu antagit …

Læs mere

Extra viktigt med IT- och informationssäkerhetsarbete

2022-03-31

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp och IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete. IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, har ett centralt och viktigt …

Læs mere

Försiktighetsåtgärder i rådande säkerhetsläge

2022-02-25

Eftersom det finns möjliga konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget är det bra för myndigheter, företag och andra organisationer att ha en plan B för sin verksamhet, säkerställa sin cyberhygien och se över säkerhetsskyddet. Här finns stöd och …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå