• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

10 tips för att motverka cyberattacker

2021-10-22

Cyberbrotten har ökat explosionsartat de senaste åren och enligt Polisen har IT-attackerna mot företag ökat med 300 procent under 2020 jämfört med 2019. Mörkertalet är dock fortsatt stort. I Svensk Handels Bedrägerirapport , som kartlagt handelns …

Læs mere

Viktigt med visselblåsare för kontroll av underrättelsetjänster

2021-10-07

Enbart visselblåsare och grävande journalister kan kontrollera säkerhets- och underrättelsetjänster i västerländska demokratier. Varken parlament eller rättssystem har klarat av att upptäcka kränkningar av de egna medborgarnas rättigheter. Det visar …

Læs mere

Ny utgåva av ISO 27002 på gång

2021-10-14

Under en längre tid har det pågått ett stort arbete inom ISO SC 27 WG1 med att ta fram en helt omarbetad ny version av ISO 27002. Publicering sker i slutet av 2021 eller i första halvan av 2022. Hela dokumentet har arbetats om med en ny struktur, …

Læs mere

IMY granskar inkassobolag

2021-09-27

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har tagit emot information från Konsumentverket som rör ett inkassobolag som är inkassoombud för det Hongkong-registrerade bolaget Svenskt Fordonsskydd Ltd. Svenskt Fordonsskydd Ltd gör utskick till privatpersoner …

Læs mere

Nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation

2021-09-09

MSB har fått ett regeringsuppdrag som rör förberedelser för nationellt samordningscenter för cybersäkerhetsforskning och innovation. I regeringsuppdraget ingår att presentera förslag på hur en långsiktig samverkansstruktur för samhällsviktig …

Læs mere

Personuppgiftsincidenter beror främst på mänskliga faktorn

2021-06-24

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidente…

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå