• 013 -16 30 30

Informationssäkerhet

Personuppgiftsincidenter beror främst på mänskliga faktorn

2021-06-24

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, publicerar nu en rapport över de anmälningar om personuppgiftsincidenter som myndigheten tagit emot under 2020. Fel orsakade av den mänskliga faktorn dominerar och har orsakat mer än hälften av de anmälda incidente…

Læs mere

150 miljoner i sanktionsavgifter till företag som inte efterlevt GDPR

2021-02-28

Under förra året beslutade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om sanktionsavgifter på 150 miljoner kronor, framför allt riktade mot verksamheter som inte har följt dataskyddsförordningen, GDPR. Det framgår av myndighetens årsredovisning som i dag …

Læs mere

EU-direktiv för visselblåsare sätter nya krav på arbetsgivare

2021-02-11

För att komma tillrätta med missförhållanden och oegentligheter inom organisationer är det viktigt att anställda som uppmärksammar sådant vågar slå larm (”visselblåsare”). EU har därför antagit ett nytt direktiv för att stärka skyddet för visselblås…

Læs mere

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapporterar ökade IT-incidenter

2021-02-11

Covid-19-pandemin under 2020 har inneburit en hög påfrestning på hela samhället, men pandemin har inte återspeglats i innehållet i inkomna it-incidentrapporter. Det visar MSB:s sammanställning över inrapporterade it-incidenter från leverantörer av …

Læs mere

Många allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter

2021-02-01

Den 1 februari släppte MSB årsrapporten för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter. Rapporten visar att det rapporterades nästan 300 it-incidenter från statliga myndigheter förra året. Förutom redogörelse och analys av it-incidenterna …

Læs mere

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

2021-01-08

Efter närmare 50 år som Datainspektionen byter myndigheten nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet signalerar tydligare myndighetens primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten. Datainspektionen …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå