• 013 -16 30 30

Fastighet

Vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö

2022-01-04

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Nu är två nya vägledningar publicerade: vägledning för förskola och skola och vägledning för vårdens byggda miljöer. Barn och unga …

Læs mere

Handbok för klimatdeklarationer vid nybyggnation

2021-10-08

Vid årsskiftet träder regler om klimatdeklaration för nya byggnader som uppförs i kraft. Det innebär att byggbranschens aktörer i allmänhet och byggherrar i synnerhet behöver öka sin kunskap om klimatpåverkan under byggskedet. Boverket har nu tagit …

Læs mere

Ny rapport om Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess

2021-09-23

Rapporten är framtagen av Boverket i syfte att öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden tillsammans med internationella och nationella strategier och regler skapar förutsättning för utveckling av en digital samhällsbyggn…

Læs mere

Safe Construction Training för Bygg­företagens medlemmar

2021-06-11

Från och med den 1 juli 2021 blir Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning Safe Construction Training obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag driver verksamhet. Utbildningen är kostnadsfri, finns på tio olika …

Læs mere

Bidra till en schysstare projektkultur i byggbranschen

2021-08-31

Fel, brister och skador i byggbranschen ska inte behöva kosta 111 miljarder kronor per år. Alla aktörer i byggprocessen måste ta ansvar för hur vi bygger. Ett värdebaserat ledarskap är en nyckel till en god projektkultur där medarbetare är motiverad…

Læs mere

Lagändringar i PBL och PBF

2021-08-02

1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå