• 013 -16 30 30

Fastighet

Förändringar i PBL och PBF från 1 augusti

2022-08-08

Den 1 augusti 2022 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti …

Læs mere

Ändringar i PBL och PBF träder i kraft 1 augusti

2022-07-01

Den 1 augusti 2022 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Eftersom det inte finns några övergångsbestämmelser ska de nya reglerna tillämpas i både nya ärenden och i redan pågående ärenden från och med den 1 augusti …

Læs mere

Inbromsat bostadsbyggande

2022-06-24

Stämningsläget i samhällsekonomin har skiftat på bara några få månader. Hushållens köpkraft försvagas, boendekostnaderna förväntas öka med stigande räntor och ökade energipriser, samtidigt som byggkostnaderna har ökat kraftigt. Det leder till att …

Læs mere

Anmälda elolyckor ökade 2021

2022-05-20

Under förra året ökade anmälningarna av elolyckor med 9% och tillbuden med 13%. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor. Efter en minskning av anmälningar under första pandemiåret 2020, har nu kurvan åter vänt uppåt. Under 2021 …

Læs mere

Tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

2022-04-21

Den 21 april beslutade Elsäkerhetsverket om tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1-3). Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan …

Læs mere

Webbguide om de olika skedena i en byggnads liv

2022-03-07

Oavsett om du är byggherre, entreprenör, projektör, fastighetsägare eller student är det viktigt att ha en övergripande förståelse för hur de olika skedena ser ut för en byggnad för att du ska kunna agera rätt och samverka utifrån din roll. …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå