• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Stora arbetsmiljöbrister inom e-handeln

2021-12-13

Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder. Inspektionsi…

Læs mere

1 december 2022 införs certifieringskrav för pannoperatörer

2021-12-01

Du som arbetsgivare behöver kunna styrka att certifierad kompetens finns inom organisationen från och med den 1 december 2022. Alla pannor klass A och B (kategori 1-4) ska övervakas av minst en certifierad pannoperatör. Kravet på certifiering gäller …

Læs mere

Checklista för vägledning i byggprocessen

2021-12-10

I den uppdaterade checklistan från Arbetsmiljöverket kan byggherrar och andra beställare, uppdragstagare, projektörer, Bas-P, Bas-U eller, entreprenörer (arbetsgivare) få vägledande stöd under planering och projektering. Checklistan tar upp flera …

Læs mere

Insats mot att människor utnyttjas på jobbet

2021-11-02

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med sju andra myndigheter lanserar i dag, den 2 november. Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka …

Læs mere

Förebygg belastningsskador på grund av långvarigt stillasittande

2021-10-08

Otillräcklig variation av arbetsställningar och arbetsrörelser, till exempel vid långvarigt stillasittande, kan leda till belastningsbesvär och andra sjukdomar. Om man inte kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser tillräckligt är risken stor …

Læs mere

Inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen

2021-10-05

Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av användningen av särskilt farliga ämnen. Dessa ämnen får bara användas om det finns tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Inspektionerna är en del av ett EU-projekt där 29 EU- och EES-länder …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå