• 013 -16 30 30

Arbetsmiljö

Information för arbetsgivare om visselblåsarlagen

2022-06-24

EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen (Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innehåller regler som ger företag och myndigheter tolkningsutrymme att själva anpassa sina interna visselblåsarkanaler efter …

Læs mere

Inspektion av chefers arbetsmiljö

2022-06-03

Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider. Enligt Arbetsmilj…

Læs mere

Nya regler för certifiering av pannoperatörer senareläggs

2022-05-31

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025. …

Læs mere

Insats mot arbetslivskriminalitet

2022-05-20

Över 200 företag har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Myndigheterna avslöjade farliga arbetsplatser och misstänkt svart arbetskraft på byggen och restauranger. Över hälften av de inspekterade byggena i …

Læs mere

Förslag till ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor

2022-05-06

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i syfte att förhindra illegal hantering av explosiva varor. Ändringarna i lagen innebär att det kommer att bli ökad kontroll av personer som …

Læs mere

Nytt krav på certifiering av pannoperatörer ses över

2022-05-13

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4, som träder i kraft 1 december 2022. Arbetsmiljöverket kommer i arbetet med att ta fram …

Læs mere

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå