• 013 -16 30 30

Vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö

2022-01-04

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar inom arkitektur och gestaltad livsmiljö. Nu är två nya vägledningar publicerade: vägledning för förskola och skola och vägledning för vårdens byggda miljöer.

Barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt i förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. Väl planerade, byggda och förvaltade kan dessa miljöer göra stor skillnad för barns och ungas lärande, hälsa och välbefinnande. I Boverkets nya vägledning lyfts kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö. Boverkets nya vägledning ger stöd till såväl beslutsfattare och beställare som till praktiker kring kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö.

Ta del av vägledningen här:
Utveckla förskolors och skolors fysiska miljö för att lyfta hela samhället

Omsorgsfull och kompetent utformning av vårdens miljöer har stor betydelse för vårdens verksamhet och för människors hälsa och jämlikhet i samhället. Boverkets nya vägledning fokuserar på att samla, sprida och främja kvalitet i planering, utformning och förvaltning av vårdens byggda miljöer.

Ta del av vägledningen här:
Utveckla vårdens byggda miljöer

Informationen kommer från Boverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå