• 013 -16 30 30

Uppdaterad PDA-förteckning

2023-05-25

EU-kommissionen har intersessionellt antagit en uppdaterad version av kontrollförteckningen för produkter med dubbla användningsområden (PDA).

Den uppdaterade kontrollförteckningen finns i EU-förordning 2023/996 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen). Uppdateringen avser produkter antagna av exportkontrollregimen Australiengruppen.

Förordningen träder i kraft den 26 maj 2023.

Här finner Ni den nya bilagan.

Informationen kommer från ISP.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå