• 013 -16 30 30

Så påverkas producenter av engångsplastdirektivet

2021-11-23

Regeringen har den 3 november beslutat om ändringar i befintliga och nya förordningar, som påverkar dig som har producentansvar för förpackningar i Sverige. Anledningen till detta är åtgärder för att följa EU:s engångsplastdirektiv. Förändringarna kommer att införas successivt med start 1 januari 2022 fram till 1 januari 2030. Regeringens beslut berör förändringar av befintliga förordningar så som Förordning om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) och Förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar (SFS 2005:220).

Av de nya förordningarna påverkar två av dem producenter av förpackningar: Förordning om Engångsprodukter SFS (2021:996) och Förordning om Nedskräpningsavgifter (SFS 2021:1002).

I korthet påverkas du som förpackningsproducent redan från januari 2022, då det blir förbjudet att sätta ett antal olika engångsplastartiklar på den svenska marknaden.

De förpackningar som omfattas av förbudet är;

  • dryckesbehållare som innehåller expanderad polystyren,
  • engångsmuggar och engångsmatlådor som innehåller expanderad polystyren,
  • korkar och lock som innehåller expanderad polystyren och som används till
    a) engångsmatlådor,
    b) dryckesbehållare, eller
    c) engångsmuggar

Den 1 januari 2022 införs också ett märkningskrav för vissa engångsplastprodukter (bl.a. förpackningar av sanitetsprodukter och våtservetter) och muggar.

Piktogram som ska användas för märkning av dessa förpackningar

Ytterligare förändringar börjar gälla från 2023 och framåt. Bland annat kommer Naturvårdsverket att ta ut en nedskräpningsavgift. Avgiften kommer tas ut på vissa engångsplastprodukter och baseras på hur stor mängd (kg) som satts på den svenska marknaden. För dig som är producent innebär det utöver en ökad kostnad också en utökad rapportering till Naturvårdsverket, från 2023 års volymer.

Andra förändringar som börjar gälla 2023 är att producentbegreppet (och därmed de företag som omfattas av producentansvar) utökas till att även gälla försäljning till en slutlig användare i Sverige samt att en engångsmugg kommer klassas som en förpackning även om den säljs ofylld.

Informationen kommer från FTI.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå