• 013 -16 30 30

Olyckor med A-traktor och elsparkcykel ökar

2021-11-18

Sedan 2016 har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat från att knappt synas i statistiken till omkring 1 000 olyckor det senaste året. Samtidigt har antalet olyckor med A-traktorer nästan fördubblats. Det visar en sammanställning av olycksutvecklingen bland fem fordonstyper som Transportstyrelsen tagit fram.

Myndigheten har studerat olycksutvecklingen från 2016 och fram till och med augusti i år för elsparkcyklar, A-traktorer, mopedbilar, fyrhjulingar och snöskotrar. Uppgifterna är sammanställda ur Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.

2016-2018 inträffade cirka 20 personaskadeolyckor per år med elsparkcykel inblandade. Åren därefter ökade antalet till drygt 700 personskadeolyckor och till och med augusti i år har det skett 1 056 olyckor med elsparkcykel.

Antalet olyckor ökade kraftigt 2019 när elsparkcyklarna etablerades på marknaden. Förra året sågs ingen större förändring, men sannolikt är bortfallet större under pandemiåret 2020. Till och med augusti i år har olyckorna med elsparkcykel ökat. Hur användandet har utvecklats går inte att säkert avgöra eftersom det inte finns något register för elsparkcyklar. Cirka 40 procent av de omkomna eller skadade i olyckor med elsparkcykel var i åldersgruppen 20-34 år. Under de senaste fem åren har det totalt inträffat tre dödsolyckor där minst en elsparkcykel varit inblandad.

Unga i A-traktorolyckor

Det finns nu cirka 43 000 A-traktorer inklusive Epa-traktorer registrerade i Vägtrafikregistret. 2019 var motsvarande siffra lite över 25 000. Sedan Transportstyrelsen ändrade reglerna 2020 och det blev enklare att bygga om en vanlig bil till en A-traktor har registreringen av A-traktorer skjutit i höjden. Så har även antalet olyckor.

2019 skadades 146 personer i olyckor med A-traktor, förra året skadades 214 personer och fram till och med augusti i år har 200 personer skadats i A-traktorolyckor.

Olycksstatistik för fem fordonstyper

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå