• 013 -16 30 30

Nytt EU-förbud kan stoppa all tillverkning och försäljning av PFAS

2023-02-07

Årligen hamnar 75 000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa och textilier, fluorgaser och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen. I det lagförslag som offentliggörs idag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds. Om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen i stället att öka.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som inte bryts ned i miljön och kan leda till hälsoproblem. I Sverige har PFAS-problematiken uppmärksammats främst på grund av utsläpp från användningen av brandskum vilket lett till förorening av dricksvatten runt om i landet.

Omfattande utredning bakom förslaget
Som en del av det flera år långa arbetet med att ta fram lagförslaget har en omfattande kartläggning gjorts av hur mycket PFAS som tillverkas och säljs och vilka de största utsläppssektorerna är. I EU uppskattas utsläppen till miljön ligga på 75 000 ton per år och utifrån de konsumtionsmönster som finns så beräknas de öka över tid om inget görs. I beräkningarna ingår inte utsläppen som sker i avfallsledet vilket innebär att utsläppen till miljön sannolikt är väsentligt högre.

PFAS släpps ut under hela sin livscykel, från att de tillverkas till att de appliceras i varor, när varorna används och när de blir till avfall. Fluorgaser som bland annat används till luftkonditionering står tillsammans med textilier och medicinsk utrustning för de stora utsläppen. Andra betydande användningsområden är olika typer av förpackningar, transportsektorn och byggprodukter.

Vissa användningsområden får tidsbegränsade undantag
Lagförslaget har undersökt två olika alternativ för att stoppa tillförseln av PFAS. Det ena alternativet är att all användning av PFAS förbjuds direkt efter en övergångsperiod på 18 månader. Under en 30-årsperiod minskar då de samlade utsläppen från all användning med 95 procent. Det andra alternativet är att vissa specifika användningar får tidsbegränsade undantag eftersom det handlar om till exempel skyddskläder och produkter inom medicinteknik där PFAS fyller en viktig funktion och det i nuläget inte finns några alternativ att använda. Det förslag som nu läggs fram innebär att vissa användningsområden får tidsbegränsade undantag.

PFAS-ämnen som omfattas av begränsningsförslaget definieras som: Varje ämne som innehåller minst en fullt fluorerad metylgrupp (-CF3) eller en fullt fluorerad metylengrupp (-CF2-) utan någon väte-, klor-, brom-, eller jodatom fäst vid den. Denna definition omfattar mer än 10 000 PFAS-ämnen.

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå