• 013 -16 30 30

Ny Mervärdesskattelag från 1 juli

2023-05-25

Riksdagen har beslutat om en ny mervärdesskattelag. Den nya lagen är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen. Syftet är att den ska vara enklare att förstå och tillämpa.

Den nya mervärdesskattelagen är anpassad till EU:s mervärdesskattedirektiv. Den innehåller inga större materiella förändringar men den har fått en ny struktur, språket har moderniserats och innehållet har anpassats till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2023.

Här finner Ni den nya mervärdesskattelagen.

Informationen kommer från Skatteverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå