• 013 -16 30 30

Ny checklista för EMC

2023-05-26

Svensk Elstandard (SEK) har tagit fram en checklista för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Att upptäcka störningar hos elprodukter och elinstallationer i efterhand kan bli en dyr och komplicerad historia. Både privat- och yrkespersoner vinner på att tänka EMC i ett tidigt stadie, oavsett om du är tillverkare eller ska installera solceller på ditt tak.
Vad är EMC?

EMC betyder att elprodukter och elektriska system inte ska störa, de ska vara kompatibla med varandra. De flesta känner inte till begreppet EMC men då vårt samhälle blir allt mer elektrifierat behöver vi öka våra kunskaper om att elektriska produkter och system ska kunna fungera tillsammans utan störningar.

Exempel på när inte EMC uppnås kan vara att din elektronik upplevs som seg, det går långsamt att streama en film eller att din router stänger av sig emellanåt. Det kan också visa sig genom att du inte trådlöst kan öppna din carport eller att radiosändningar störs. På ett annat plan kan det leda till mer allvarliga problem som när blåljuskommunikation störs.

Hur ska checklistan användas?
Som tillverkare av produkter ansvarar du för att produkten uppfyller de krav som finns för EMC innan produkten börjar säljas. Du har samma ansvar som importör, att produkten du tar in på marknaden uppfyller de EMC-krav som gäller inom EU. Du som arbetar med elinstallationer behöver också känna till EMC och arbeta efter regelverket. Om du som privatperson äger ett hus har du också ansvar för att elanläggningen uppfyller EMC-kraven och inte stör annan elutrustning.

Här finner Ni checklistan.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå