• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2021-07-14

I juli månads nyhetsbrev kan du läsa om nyheter inom bland annat arbetsmiljö, miljö, fastighet, kemikalier och transport. Nedan följer några av rubrikerna.

- Nya lagar och förordningar från halvårsskiftet
- Noggrannare kontroller för explosiva varor
- Tydligare krav om arbetsanpassning på arbetsplatsen
- Allvarliga brister i desinfektionsmedel
- Nya regler om individuell mätning och debitering (IMD)
- Högt byggbehov trots ökat bostadsbyggande
- Ny schablonberäkning av bilförmån
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt samt bygg- och fastighetsmål
- Med mera


Trevlig läsning önskar vi på Altea!

Du kommer till nyhetsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå