• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2023-05-26

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för maj. Trevlig läsning!

- IMY startar innovationshubb
- Europakommissionen föreslår ny läkemedelslagstiftning
- Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser
- I september beslutar Arbetsmiljöverket om den nya regelstrukturen
- Utsläppen minskar ytterligare från den nya personbilsflottan
- Allt fler förorenade områden saneras
- Avståndet till klimatmålet 2045 minskar – osäkert om etappmålen till 2030 nås
- EU inför fyra nya faroklasser för kemikalier
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar 2023

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå