• 013 -16 30 30

Hackeforsmöte 1 2021

2021-02-28

Vårens Hackeforsmöte kommer att ske i digital form med start 22 mars. Separat inbjudan kommer att skickas ut till anslutna företag inom de kommande veckorna och vi hoppas att Ni har möjlighet att närvara.

Datum för vårens möte

  • Digitalt möte 22 mars kl. 9.00 - Plats: Mailinbjudan sker till anslutna företag
  • Digitalt möte 25 mars kl. 14.00 - Plats: Mailinbjudan sker till anslutna företag
  • Digitalt möte 29 mars kl. 09.00 - Plats: Mailinbjudan sker till anslutna företag
  • Digitalt möte 14 april kl. 14.00 - Plats: Mailinbjudan sker till anslutna företag

Agenda till mötet

Vad är Hackeforsmöte?
Hackeforsmodellen är ett varumärkesskyddat verktyg ägt av Altea AB för införande av ledningssystem. Verktyget bygger på att små och medelstora företag arbetar tillsammans med att införa ledningssystem enligt internationella standarder såsom ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, EMAS m.fl. Under Hackeforsmöten, som äger rum minst två gånger per år, kallas anslutna företag utifrån geografiska grupper och får aktuell information inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Närvarar gör ofta en intressant och aktuell föreläsare. Under mötet får företaget även del av de avvikelser som grupperna fått på intern- och externrevisioner.

Kontakta Altea AB för mer information.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå