• 013 -16 30 30

Farliga ämnen på lekplatser och lekland

2021-04-19

Kemikalieinspektionen har gjort en granskning av produkter avsedda för barns offentliga miljöer och hittat förbjudna ämnen i var tionde produkt. Undersökningen har fokuserat på fallskydd som exempelvis gummiunderlag på lekplatser. Om barn utsätts för höga halter av kemikalier löper de större risk att drabbas av till exempel försämrad möjlighet att själva få barn i vuxen ålder.

I tillsynsprojektet kontrollerade och analyserade Kemikalieinspektionen 90 varor från 29 olika företag. 10 procent av varorna innehöll farliga ämnen i halter över gränsvärdet i lagstiftningarna. Dessutom var det ytterligare 8 varor (9 procent) som innehöll för höga halter av särskilt farliga ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen. Ämnena på kandidatförteckningen är inte förbjudna men omfattas av informationsplikt. Det betyder att företag som säljer dessa produkter måste informera yrkesmässiga kunder om innehållet av sådana ämnen. Konsumenter har också rätt att få information på förfrågan.

I projektet granskade Kemikalieinspektionen främst produkter hos företag som säljer fallskydd av mjuka plaster, gummi och skumplast. Analyserna visade bland annat att flera produkter innehöll förbjudna ämnen ur ämnesgruppen PAH:er. Det är en ämnesgrupp som innehåller många cancerframkallande ämnen.

I analyserna hittades även flamskyddsmedlet TCPP, jäsmedlet ADCA och mjukgörararen DIBP. Dessa ämnen misstänks kunna orsaka cancer, allergi respektive nedsatt reproduktionsförmåga.

Läs Kemikalieinspektionens rapport

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå