• 013 -16 30 30

Juridik

Våra jurister hjälper med sådant Ni behöver som företagare, generationsskifte, aktieägaravtal och avtalsgranskning samt privaträttsliga ärenden som testamente, bouppteckning och äktenskapsförord l. Vi hjälper Er även vid offentliga upphandlingar och företräder Er i bland annat förvaltningsrätten.

Avtalsrätt och offentlig upphandling

Våra jurister hjälper er med avtalsgranskning och upprättande av avtal i såväl privata som kommersiella sammanhang. Vid förhandlingar med aktörer kan en avtalsjurist vara det stöd som behövs för att se till att affären blir framgångsrik.

Vi hjälper även till med skräddarsydda utbildningar där vi behandlar allt från avtalsrättsliga grunder till hur man får leverantörsavtalen att matcha de avtal man ingår med sina kunder.

Våra upphandlingsexperter erbjuder högkvalitativ juridisk rådgivning i alla upphandlingens skeden. De granskar Era anbud innan Ni skickar in dem så att de uppfyller förfrågningsunderlagets skallkrav. Skulle Ni inte vinna upphandlingen granskar de upphandling. Skulle det finnas brister hjälper de Er med överprövningen.

Tillståndspliktig verksamhet och tillsyn

Bedriver Ni tillståndspliktig verksamhet? Vi har stor erfarenhet av tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljörapporter, samråd, tillsynsbesök och periodiska besiktningar. En verksamhet kan bli tillståndspliktig för många olika saker; miljöfarlig verksamhet, import av kemikalier, hantering av brandfarliga varor, överlåtelse av farliga kemikalier, hantering av punkskatteprodukter, spridning av bekämpningsmedel m.m. Låt Altea hjälpa Er för en smidig tillståndsprocess!

Många organisationer upplever en oro och osäkerhet inför ett tillsynsbesök, oavsett om det handlar om miljö eller arbetsmiljö. Vi hjälper Er gärna inför tillsynsbesök och säkerställer att verksamheten och Er dokumentation uppfyller gällande krav.

Vi kan även medverka vid tillsynsbesök och andra kontakter med myndigheter. Många organisationer upplever en oro och osäkerhet inför ett tillsynsbesök, oavsett om det handlar om miljö eller arbetsmiljö. Vi hjälper Er gärna inför tillsynsbesök och säkerställer att verksamheten och Er dokumentation uppfyller gällande krav. Vi kan även närvara under tillsynsbesöket och på så sätt avlasta Er.

Att bedriva miljöfarlig verksamhet kan föra med sig krav på miljörapporter, samråd och periodiska besiktningar. Detta är något som Altea har mycket erfarenhet av. Låt oss hjälpa Ert företag oavsett om Ni bedriver C- eller A-verksamhet.

Privaträtt

Livet förändras och man måste under livets skeenden upprätta olika typer av juridiska dokument. Ska Du gifta Dig, skilja Dig, bli sambo för första gången eller behöver Du upprätta ett testamente eller en bouppteckning. Låt våra jurister hjälpa Dig. Vi hjälper Dig även när Du ska hyra ut Din lägenhet i andra hand eller sälja båten.

Kemikalier

Låt våra kemister förbättra Er kemikaliehantering. Vi hjälper Er med allt från framtagande av säkerhetsdatablad, kemikaliesäkerhetsbedömningar till den praktiska hanteringen i Ert företag. Vi genomför även specifika utbildningar utifrån Er verksamhet där vi t.ex. kan kombinera ADR 1.3 med härdplastutbildning.

Konsultation

Vi utför riskbedömningar för företaget, tar fram särskilda hanteringsinstruktioner och säkerhetsdatablad samt tillhandahåller övrig hjälp för att kunna leva upp till myndighetskrav.

Kemikaliehantering

Vi tillhandahåller utbildningar inom kemikalier för att företaget skall kunna möta dagens krav för miljö och arbetsmiljö. Grundläggande utbildningar inom kemikaliehantering och tar fram risker hos en kemisk produkt och anpassa sig efter detta. 

Vi kan tillhandahålla specialutbildningar för företaget inom t.ex. härdplaster, kemikaliehantering eller ADR 1.3.  Vi skräddarsyr även företagsspecifika kemikalieutbildningar efter Er verksamhet och Era önskemål. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå